Alman Enerji Ajansı, enerji dönüşümü konusundaki inovasyonu teşvik etme amacıyla küresel çapta bir yarışma başlattı.

Gelecekte sanayi tesisleri ve fabrikaların tamamiyle yeşil olması düşünülüyor. Değerlendirilmeyen fazla kalan ısının yardımıyla gıda maddesi yerine mikro organizmaların geçtiği borular tesislerin etrafını tamamen saracak. Alman Enerji Ajansı tarafından Berlin’de düzenlenen Enerji Dönüşümü adlı kongrede taınıtılan ve Gunnar Mühlstadt’ın dillendirdiği vizyonun sanayi temsilcilerin ilgisini çekti.

Kongrede, genç bir işletme, bir enerji törüstü ve bir de termik tesis imalatçısının temsilcileri, şirketlerin çalışanları için elektrik otomobillerini şarj edebilecek istasyonların kurulup kurulmamasını da tartıştı. Bunun yanında başka bir masadan objektiflere yansıyanlar ise Blockchain’in klasik enerji üreticilerini fuzuli kılıp kılmayacağını ve komşuların güneş panelinden elde edilen elektriği nasıl paylaşacakları oldu.

enerji-donusturme

Kongrede, proje kapsamında çevre ile uyumlu şehircilik, ulaşımda akıllı çözümlerle birlikte sera gazının doğaya atımının da azaltılması ile ilgili projeler ödüllendirildi. Temiz ve ucuz enerji kaynakları tarafından üretilen ürünlerin herkesçe faydalanabilmesini sağlayan projelere ise özel ödüller verilirken, konferans halen devam ediyor.

Bunun yanı sıra konuşmacılardan İşletmeci şimdiye kadar enerji dönüşümünün öncülüğünü Almanya’nın üstlendiğini ve çevre dostu enerjinin yaygınlaştırılmasını sağlayacak yaratıcı girişimlerin desteklenmeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Dokuz yıl önce Envision Energy şirketini kuran Zhang işletmesini kısa zamanda startup’luktan branşının büyükleriyle rekabet edebilecek hale getirmeyi başarmış.

CEVAP VER